«    Февраль 2023    »    
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Ccылки:

www.mz.gov.kz
Министерство Здравоохранения и социального развития Республики Казахстан


www.caap.info
Центрально-Азиатский Региональный Проект по Контролю СПИД


www.carisa.info
Региональная информационная система по ВИЧ/СПИД


www.plwh.kz
Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ


Телефон доверия: 50-51-01
Нормативно-правовые акты по лаборатории

№ п/п

Наименование

Ссылка на документ

1

2

3

1

Қазақстан Республикасының Конституциясы

Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды.

Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_/info

2

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об административных правонарушениях

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235

3

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексі

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360

4

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Мемлекеттiк сатып алу туралы

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК О государственных закупках

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434

5

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы N 53-II Заңы Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы

Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II. Об обеспечении единства измерений

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000053_

6

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 61-IV Заңы Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы

 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года N 61-IV Об аккредитации в области оценки соответствия

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000061_

7

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚРЗ Техникалық реттеу туралы

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК О техническом регулировании

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2000000396

8

 

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ ҚРЗ Стандарттау туралы

 

Закон Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК О стандартизации

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000183

9

 

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңы

 

Дербес деректер және оларды қорғау туралы

 

 

 

Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V О персональных данных и их защите

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000094/z13094.htm

10

 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысы.

 

 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703.

 

Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703

11

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-305/2020 бұйрығы Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021856

12

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 27 қарашадағы № ҚР ДСМ-211/2020 бұйрығы АИТВ инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық зерттеп-қарау қағидаларын бекіту туралы

 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021692#z6

13

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 қарашадағы № ҚР ДСМ-204/2020 бұйрығы АИТВ инфекциясының профилактикасы саласында қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде АИТВ инфекциясы мәселелері бойынша ерікті түрде анонимдік және (немесе) құпия медициналық зерттеп-қаралу және консультация алу қағидаларын бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-204/2020 Об утверждении правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021682

14

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-167/2020 бұйрығы Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарын бекіту туралы

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021560

15

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығы Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын, сондай-ақ оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021579/links

16

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2018 жылғы 27 наурыздағы № 126 бұйрығы "Инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 126 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно - противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний"

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016793

17

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 19 қазандағы № ҚР ДСМ-137/2020 бұйрығы АИТВ инфекциясының профилактикасы жөніндегі іс-шараларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы

 

 

 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2020 года № ҚР ДСМ-137/2020 Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021467

18

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығы Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы

 

 

 

Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015512

19

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығы Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы

 

 

 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021399

20

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-105 бұйрығы "Ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды пайдаланатын зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары

 

 

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № ҚР ДСМ-105 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества"

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100024809#z8

21

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-257/2020 бұйрығы Зертханалық диагностика жүргізуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы

 

 

 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-257/2020 Об утверждении Стандарта организации проведения лабораторной диагностики

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021768

22

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 19 шілдедегі № ҚР ДСМ-62 бұйрығы "Иммунологиялық дәрілік препараттарды (иммундық-биологиялық дәрілік препараттарды) сақтауға, тасымалдауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № ҚР ДСМ-62 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)"

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023627

23

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шiлдедегi № ҚР ДСМ-68 бұйрығы. "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации"

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200028977

24

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы № ҚР ДСМ-72 бұйрығы "Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға және құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 

 

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021080

25

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 

 

 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления"

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021934

26

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200026831

27

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 758 бұйрығы Зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының және (немесе) осы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметі туралы ережені, сондай-ақ олар жүргізетін зерттеулердің көлемі мен түрлерін бекіту туралы

 

 

 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года № 758 Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или) структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих лабораторную диагностику, а также объем и виды проводимых ими исследований

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012207

28

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығы Жұмыскерлерді, басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытудан, нұсқау беруден және білімін тексеруден өткізу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы

 

 

 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012665

29

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығы Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы

 

 

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84 Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100024082/history

30

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-219/2020 бұйрығы Медициналық қалдықтар жөніндегі ақпаратты беру қағидаларын бекіту туралы

 

 

 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-219/2020 Об утверждении правил предоставления информации по медицинским отходам

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021704#z6

31

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-249/2020 бұйрығы Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары білім алушыларының білімі мен дағдыларын бағалау, түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау, денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын бекіту туралы

 

 

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021763

32

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-313/2020 бұйрығы Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттама нысандарын бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021879/info

33

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының 2013 жылғы 23 сәуірдегі No 111 бұйрығы.

 

Приказ Председателя Комитета государственного санитарно эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2013 года №111

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31498203

34

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 26 мамырдағы № ҚР ДСМ - 44 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 28 мамырда № 22869 болып тіркелді "Вирустық гепатиттер мен АИТВ инфекциясы бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 мая 2021 года № ҚР ДСМ - 44 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по вирусным гепатитам и ВИЧ-инфекции"

 

 

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100022869

35

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 25 қыркүйектегі № 720 бұйрығы Еңбек жағдайы үшін үстеме ақы белгіленетін қызметкерлердің лауазымдары мен ұйымдардың тізбесін бекіту туралы

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 сентября 2017 года № 720 Об утверждении Перечня должностей работников и организаций, которым устанавливается доплата за условия труда

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015967

36

 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығы Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100022230

37

  Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2019 года № 170 Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию

  Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 2019 жылғы 29 наурыздағы № 170 бұйрығы Мемлекеттік реттеуге жатқызылатын өлшем тізбелерін бекіту туралы

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018444
38

  Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-18 и и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 195 Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию

  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 3 сәуірдегі № ҚР ДСМ-18 және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 195 бірлескен бұйрығы Мемлекеттік реттеуге жатқызылатын өлшем тізбесін бекіту туралы

  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018505/info